Mẫu câu tiếng anh giao tiếp chuyên ngành massage

Mẫu câu tiếng anh giao tiếp chuyên ngành massage - Tổng hợp các câu tiếng anh giao tiếp giữa nhân viên và khách hàng trong tiệm massage. ...

Mẫu câu tiếng anh giao tiếp chuyên ngành massage - Tổng hợp các câu tiếng anh giao tiếp giữa nhân viên và khách hàng trong tiệm massage.

Tiếng anh là phương tiện thể thiếu khi bạn muốn mở tiệm massage cho nhiều khách hàng kể cả khách nước ngoài. Nếu bạn là người trực tiếp trị liệu, khả năng giao tiếp tốt tiếng anh sẽ để lại ấn tượng, vui vẻ cho khách cũng như khả năng nhận thêm tiền tip phải không nào?

Hãy cùng học tiếng anh hằng ngày xem qua một vài câu giao tiếp cần thiết nhé!

Trao đổi với khách hàng

How may I help you?
Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Here is our menu. What kind of massage would you like?
Đây là menu. Quý khách muốn loại massage gì?

Are you taking any medications that may be a contraindication to massage?
Quý khách có dùng loại thuốc nào chống chỉ định xoa bóp không?

Do you have any allergies?
Quý khách có dị ứng gì không?

Would you like to have a body massage?
Quý khách muốn mát xa toàn thân phải không?

Would you like to have a foot massage?
Quý khách muốn mát xa bàn chân phải không?

Do you like (to have) foot massages?
Quý khách có muốn mát xa chân không?

How many hours of massage would you like?
Quý khách muốn mát xa bao nhiêu giờ?

We have one hour and two hours services. Which one do you like?
Chúng tôi có dịch vụ mát xa 1 giờ và 2 giờ. Quý khách muốn dịch vụ nào?

Two hours will be great for me.
2 giờ là tuyệt với tôi rồi.

Please change your clothes.
Làm ơn thay đồ của quý khách đi.

Do you have any problems with any part of your body?
Quý khách có vấn đề gì trên cơ thể không?

Do you have any medical condition?
Quý khách có đang chữa bệnh gì không?

Have you taken any medicine today?
Quý khách có uống thuốc gì hôm nay không?

Are you on medication?
Quý khách có đang điều trị bệnh gì không?

Do you have any disease?
Quý khách có bị bệnh không?

What are your treatment goals?
Mục đích điều trị của quý khách là gì?

Have you been to a massage therapist before?
Quý khách đã từng đi mát xa chưa?

Come this way please. Take off your shoes.
Đi lối này. Làm ơn cởi giày của quý khách ra.

Keep your belongings with you, please.
Làm ơn giữ đồ đạc bên cạnh quý khách.

Change your clothes over here, please.
Làm ơn thay đồ đăng kia ở đằng kia.

Wash your feet, please.
Quý khách rửa chân đi ạ.

Remove your watch, please.
Làm ơn, cởi đồng hồ ra.

You may cover yourself with the top sheet.
Quý khách có thể che người với cái khăn trên cùng.

I'll return when you say you're ready.
Tôi sẽ trở lại khi quý khách đã sẵn sàng.

Is it ok to begin?
Bắt đầu được chưa?

We'll begin.
Chúng ta sẽ bắt đầu.

Can you show me if there is any area on your body that hurts? On a scale from 1-10, with 10 being the worst, how bad is your pain?
Quý khách có thể chỉ cho tôi chỗ nào bị đau trên cơ thể mình không? Mức độ từ 1-10, với 10 là đau nhất, quý khách đau đến mức nào?

Are you in pain? Where does it hurt, and how?
Quý khách có bị đau chỗ nào không? Nó ở đâu và mức độ như thế nào?

Lie on the massage table, please.
Làm ơn nằm lên bàn mát xa.

Face up, please.
Làm ơn nằm ngửa.

Face down, please.
Làm ơn nằm sấp.

Please lie on your back.
Quý khách hãy nằm ngửa.

Please lie on your stomach.
Quý khách hã nằm sấp.

Please lie on your left side.
Làm ơn nằm nghiêng bên trái.

Please lie on your right side.
Làm ơn nằm nghiên bên phải.

Stretch your legs, please.
Làm ơn duỗi chân ra.

Spread your legs.
Giang rộng chân ra.

Raise your legs.
Nâng chân của quý khách lên.

Sit up, please.
Làm ơn ngồi dậy.

Raise your arms, please.
Làm ơn nâng 2 tay của quý khách lên.

Bend forward, please.
Làm ơn, cúi người về phía trước.

Let me have both of your hands.
Đưa cho tôi 2 bàn tay của quý khách.

How do you feel?
Quý khách cảm thấy thế nào?

Are you comfortable?
Quý khách thấy dễ chịu không?

Are you warm enough?
Có đủ ấm không thưa quý khách?

Do you need a blanket?
Quý khách có cần cái chăn không?

Do you need a pillow for your head/abdomen/legs?
Quý khách có cần gối để gác đầu/bụng/chân không?

Please tell me if the pressure hurts and I need to lighten up, ok?
Làm ơn nói cho tôi biết nếu tôi nhấn đau hoặc tôi cần làm mạnh hơn nhé?

Please tell me if there is any area that you are uncomfortable working on.
Làm ơn cho tôi biết bất kì chỗ nào quý khách không thấy thoải mái.

Please tell me if anything is uncomfortable, ok?
Làm ơn nói cho tôi biết nếu có gì đó không thoải mái nhé?

Please remember to breathe normally during the session, and to not hold your breath.
Quý khách nhớ hít thở bình thường trong quá trình trị liệu, và đừng có nín thở.

Is this pressure ok?
Lực nhấn thế này được không?

Please relax your neck/arm/leg.
Làm ơn thả lỏng cổ, tay, chân.

Please turn over onto your stomach/side/back.
Làm ơn xoay người nằm sấp/nghiên/lưng. (khi muốn nói khách đổi tư thế nằm)

Is there any area that needs more work?
Quý khách có muốn mát xa chỗ nào nhiều hơn không?

I've finished the massage. I will go wash my hands.  You may get up and get dressed. I'll return when you say you are done, ok?
Tôi đã mát xa xong. Tôi sẽ đi rửa tay. Quý khách có thể mặc đồ vào. Tôi sẽ trở lại khi quý khách đã xong được chứ?

Is there any area that is painful?
Có chỗ nào đau không?

Are you feeling numb now?
Quý khách có thấy tê không?

I hope you enjoyed the massage, and that it relaxed you. Thank you for coming in today. Let me know when I can help you again.
Hi vọng quý khách thích và nó giúp quý khách thư giãn. Cảm ơn đã đến đây hôm nay. Cho tôi biết nếu quý khách cần giúp đỡ nhé.

Khách thường nói

I'm going to do a massage for relaxation.
Tôi muốn mát xa để thư giãn.

How much does it cost for a body massage?
Mát xa toàn thân giá bao nhiêu?

How much for an oil massage?
Mát xa dầu bao nhiêu vậy?

Can you increase (or decrease) the pressure, please?
Bạn có thể nhấn mạnh (nhẹ) hơn không?

How long do you suggest I book my service for?
Tôi nên sử dụng dịch vụ bao lâu?

What service is best for what I need?
Dịch vụ nào tốt nhất mà tôi cần?

What type of clothing should I wear?
Tôi phải mặc quần áo gì?

How am I going to feel tomorrow?
Tôi sẽ cảm thấy thế nào vào ngày mai?

What type of massage should I book?
Tôi nên chọn loại mát xa gì nhỉ?

What time do you open?
Khi nào chỗ bạn làm việc?

Một số đoạn hội thoại tiếng anh trong mát xa giữa nhân viên và khách hàng

Hội thoại 1

Receptionist: Hi. My name is Jery. I'm a receptionist here. How can I help you today?

Customer: I need to relax today. What would you recommend?

Receptionist: How much time do you have?

Customer: About three hours.

Receptionist: May I suggest a package of Thai massage or oil massage with body scrub and facial treatment. It will definitely relieve your stress.

Customer: It sounds good. I'd like to try it.

Hội thoại 2

Customer: I'd like to make an appointment for body treatment package at 10 o'clock tomorrow morning, please.

Receptionist: Let me check.

Customer: Okay.

Receptionist: I'm sorry, sir. We are fully booked at that time. What's about 1 p.m?

Customer: Sure. That's fine.

Receptionist: May I have your name and your phone number, please.

Hội thoại 3

Customer: Could you give me the information of your massage?

Masseuse: With pleasure, would you like to see the list?

Masseuse: Do you find anything interesting, sir?

Customer: Okay...I'll try it.

Customer: I can't decide which one is better between Thai massage and oil massage.

Masseuse: Thai massage can relieve stiffness and help improve your blood flow.

Customer: How about oil massage?

Masseuse: It is a kind of aroma therapy. The oil massage helps you relax and reduce stress.

Masseuse: The body wrap helps you eliminate toxins from your body.

Customer: How long is the course of Thai massage?

Masseuse: About two hours, sir.

Hội thoại 4

Customer: Check your belongings before you leave the massage shop. Today I've got a stiff neck and I've muscle tension. I'd like to have oil massage.

Masseuse: May suggest Thai massage?

Customer: Why not oil massage?

Masseuse: Because, Thai massage can relieve the stiff neck and muscle tension.

Customer: Great. I'll try it.

Masseuse: I'm sure you gonna feel so good after the massage.

Masseuse: Do you feel better now?

Customer: I feel great. Thank you.

Masseuse: Thank you. This way, please..

Hội thoại 5

Receptionist: Good morning. Welcome to Oasis Spa. My name is Paula. What can I do for you today? Would you like to see the brochure?

Customer: Well. I don't know what to choose. What would you like to suggest?

Receptionist: Would you like to try our body package?

Customer: Well. Let me see. What does the body package include?

Receptionist: It includes oil massage, body scrub and steam.

Customer: That sounds wonderful. I'll have it.

Hội thoại 6

Receptionist: All right. You would like to buy a set of body scrub and oil massage.

Customer: Well. I think it's okay

Receptionist: May I have your name, please?

Customer: My name is Sharon.

Receptionist: Please kindly fill in this form about your personal details and your health record.

Customer: Why do you need all this information?

Receptionist: We need to know about your blood pressure, your weight and any health problems, such as past injury so that we can adjust our services accordingly.

Customer: Oh. I see.

Receptionist: Please let me know if you need any help.

Hội thoại 7

Masseuse: Please, take this seat.

Customer: Okay. Thank you.

Masseuse: Let me clean your feet.

Customer: Okay. Sure.

Masseuse: Please put your feet in this tub, ma'am.

Customer: Okay. Thank you.

Masseuse: Do you prefer strong or soft pressure, ma'am?

Customer: Strong please.

Masseuse: Yes...Like this?

Customer: Okay. Fine.

Hội thoại 8

Masseuse: Please take this cold herbal drink.

Customer: Uum...it smells goods. What is it?

Masseuse: It's Golden apple juice. It is a Thai fruit and good for your health.

Masseuse: Here they are, we have three essential oils.

Customer: Okay. What are they?

Masseuse: This one is Lavender. This one is Chamomile. And the last one is orange. Which one is your favorite, sir?

Customer: They are all good. Which one do I choose? Can you help me?

Masseuse: Yes. Lavender is good for relaxing. It helps you sleep well. Chamomile is good for someone who has high blood pressure. Orange improves your energy and makes you fresh.

Customer: Okay. I prefer the lavender so I can sleep well after a long tiring day.

Masseuse: That's a good choice. I'm sure you will sleep well.

Hội thoại 9

Masseuse: Do you have any medical condition?
Customer: I have high blood pressure. Is that a problem?

Customer: Could you apply more pressure?
Masseuse: Yes, sure. Please let me know if it hurts.

Customer: Should I lie on my stomach?
Masseuse: No, on your back first.

Customer: What kind of massage do you have?
Masseuse: We have foot massage, Thai massage, and herbal massage.

Customer: How much does it cost?
Masseuse: It's $35 per hour.

Masseuse: What kind of massage would you like?
Customer: I'll try the foot massage.

Masseuse: How many hours of massage would you like?
Customer: I've never had a massage before, so maybe just half an hour for me first.

Hội thoại 10

Masseuse: Hello. Would you like a Thai massage?

Male client: What kind of massage do you have?

Masseuse : OK, we have many kinds of massages. Thai massage with herbs, and oil massage. You can choose.

Female client : How much is a Thai massage?

Masseuse : One hour for 10$.

Female client : What about two hours? How much is it?

Masseuse : You pay double, 20$.

Male client : For me, I would like something just for my head and shoulders. Is that possible?

Masseuse : You can get a half-hour or one-hour massage. It depends on what you want it.

Male client : How much does that cost?

Masseuse : For thirty minutes, it's 15$.

Hội thoại 11

Masseuse : Would you like Thai massage? I can recommend for you. Now, you change your clothes first. After that, you come here to wash your feet. This is for you and this is for you.

Masseuse : OK, change your clothes. And then, this is the changing room. I will wait for you here. Follow me please. And take off your shoes.

Masseuse : Do you have any physical problems today?

Female client : Yes, actually I have some pain in the back here.

Masseuse : How long have you had this problem?

Female client : At least six years.

Masseuse : Long time.

Female client : If you can go very soft.

Masseuse : Is this from an accident or from work?

Female client : No, it's not an accident. It's just happening.

Masseuse : OK, and do you have any disease like high blood pressure, heart disease, or diabetes?

Female client : No, nothing.

Masseuse : OK, perfect.

Masseuse : Do you have any problems? Do you have any disease?

Female client : Why do you ask me?

Masseuse : It's important because you must be safe when getting the massage.

Masseuse : Excuse me, are you pregnant? Do you have your period?

Masseuse : If I say something wrong, I'm sorry. It's because I'm not a native speaker.

Hội thoại 12

A: Do you do body wrapping here?

B: Yes, we have a Thai body herbal wrap, tomato and honey body wrap, detox body wrap, and seaweed body wrap. Which would you prefer?

A: The detox body wrap sounds interesting. I'll have that one.

Hội thoại 13:

A: What does a body package include?

B: It includes a body scrub, body massage, herbal sauna and body wrap.

A: how long will it take?

B: About two hours.

A: That's quite long.

B: Yes but it is good for your skin.

Hội thoại 14

Client: "Oh, I've been looking forward to this. This will help my foot, right?"

Therapist: "What's going on with your foot?"

Client: "Since my accident, sometimes I have no feeling in my right toes. This'll help, right?"

Therapist: "Are you feeling numb now?"

Client: "Maybe a little."

Therapist: "Have you talked to your doctor about it?"

Client: "Hmm. I don't remember; maybe. I don't remember what he said, though. You do more for me than he does, anyway."

Therapist: "Do you have any idea why your foot goes numb?"

Client: "Not really, it's just since my car accident. Work it deeper, OK? I really want to get the feeling back into my toes. Yeah, like that—only deeper."

Therapist: "Without more information, I shouldn't apply deep pressure to your foot."

Client (interrupting) "More pressure! I want you to just really work it out so I can feel it again!"

COMMENTS

Tên

các câu tiếng anh giao tiếp thông dụng,32,Game tiếng anh,1,Giải trí,1,Học tiếng anh qua video,48,Học tiếng anh theo tình huống,42,Luyện thi Toeic,1,Mẹo học ngữ pháp,1,Mẹo học tiếng anh,3,Mẹo học từ vựng,1,Nghe tiếng anh,4,Phần mềm học tiếng anh,6,Sách tiếng anh,14,Sưu tập,8,Tài liệu học tiếng anh,11,Tiếng anh cho trẻ,2,tiếng anh cho trẻ em,1,Tiếng anh du lịch,5,Tiếng Anh Mỹ,4,Truyện song ngữ Anh - Việt,1,Truyện tiếng anh,1,Từ điển tiếng anh,3,Từ vựng tiếng anh,4,Từ vựng tiếng anh theo chủ đề,25,
ltr
item
Học Tiếng Anh Hằng Ngày: Mẫu câu tiếng anh giao tiếp chuyên ngành massage
Mẫu câu tiếng anh giao tiếp chuyên ngành massage
https://3.bp.blogspot.com/-TnOEqWbrETw/W49c-nYFliI/AAAAAAAAEXE/tv5MJoP3X7UI0MBtuX8lcaep5BTSKgwGwCLcBGAs/s320/tieng-anh-massage.png
https://3.bp.blogspot.com/-TnOEqWbrETw/W49c-nYFliI/AAAAAAAAEXE/tv5MJoP3X7UI0MBtuX8lcaep5BTSKgwGwCLcBGAs/s72-c/tieng-anh-massage.png
Học Tiếng Anh Hằng Ngày
https://hoctienganhhangngay.blogspot.com/2018/09/mau-cau-tieng-anh-giao-tiep-chuyen.html
https://hoctienganhhangngay.blogspot.com/
https://hoctienganhhangngay.blogspot.com/
https://hoctienganhhangngay.blogspot.com/2018/09/mau-cau-tieng-anh-giao-tiep-chuyen.html
true
7158331867992965708
UTF-8
Loaded All Posts Không tìm thấy bài nào Xem tất cả Học ngay Phản hồi Cancel reply Xóa Bởi Trang chủ PAGES POSTS View All BÀI HỌC CÓ THỂ PHÙ HỢP VỚI BẠN Danh mục ARCHIVE Tìm kiếm Tất cả bài học Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu của bạn Quay về trang chủ Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ngay bây giờ 1 phút trước $$1$$ phút trước 1 giờ trước $$1$$ giờ trước Hôm qua $$1$$ ngày trước $$1$$ tuần trước hơn 5 tuần trước Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy